KAPITALFÖRVALTNING I FRAMKANT

Varmt välkommen till oss

Våra huvudsakliga kunder är svenska institutioner, investmentbolag och stiftelser. Ibland förvaltar vi enskilda delar av kundens portfölj och ibland tar vi hand om helheten. Oavsett så har vi alltid samma synsätt: en robust förvaltningsmetodik, kontinuerlig övervakning och genomlysning. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss för ett möte på info@captor.se, på 08-701 01 00 eller direkt till någon av våra medarbetare.ETT URVAL AV VÅRA KUNDER