Vilka vi är

 

Captor är en kapitalförvaltare i framkant med hög samlad förvaltarkompetens i kombination med ett stort teknikintresse. Vi riktar oss primärt mot institutionella investerare men våra fonder finns även tillgängliga för allmänheten. Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss och är helt integrerad i vår förvaltningsmodell. Vi strävar alltid efter ”best practice” och trimmar löpande våra rutiner och processer samtidigt som vi adderar valbara instrument och exekveringsmetoder i syfte att ge vår förvaltning bästa möjliga förutsättningar


Investeringsfilosofi

 

Captors filosofi grundar sig i att framgångsrik förvaltning bygger på tydligt definierade mål. Inledningsvis analyserar Captor tillsammans med kunden förvaltningens centrala syfte och formulerar därefter en målbild. Förvaltningens syfte bör alltid baseras relativt risksituationen. Olika kunder är sårbara för olika risker och förvaltningen måste hanteras därefter. Detta är en central komponent i Captors förvaltningsfilosofi och utgör sedan ett övergripande ramverk för förvaltningen. Captors förvaltning och kunderbjudanden bygger på en helhetssyn, riskoptimering och målstyrning. Tillsammans med ett avancerat IT stöd och en full verktygslåda av finansiella instrument. Detta möjliggör att vi kan skräddarsy förvaltningen för att möta de olika behov som exempelvis pensionsbolag, stiftelser, kommuner eller företag har.


Modern teknik

Med vår bakgrund inom finansiell modellering har vi ett naturligt intresse för teknik. Teknik i vårt sammanhang gör det möjligt för oss att få hävstång på våra färdigheter. Under lång tid har kostnaden för beräkningar sjunkit till följd av en snabb utveckling av hårdvaruprestanda, molntjänster, mer produktiva programmeringsmiljöer och kraften att dela genom öppen källkod. Detta gäller även finansbranschen om än sent påkommet. För att fullt ut utnyttja alla möjligheter och hålla kostnaderna låga och samtidigt upprätthålla en smidig och hög utvecklingstakt måste vi vara i framkant. Vi har valt att arbeta med affärslogik i JavaScript kompletterat med GrafQL API och QuantLib via WASM i såväl front- som backend samt i analysarbete via desktop i syfte att skapa en gemensam och skalbar utvecklingsmiljö. I botten använder vi MongoDb för datalagring. Miljön är fullt ut molnbaserad kompletterat med daglig backup till intern server.


FonderVåra medarbetare


Grundarna av Captor har mellan 20 och 25 års erfarenhet av handel, produktutveckling och kvantitativ modellering i finansmarknaden. Vi kände alla ett behov av att använda vår ackumulerade erfarenhet inom kapitalförvaltning för att skapa bästa möjliga produkter och tjänster.

Som ett verktyg har vi samlat det bästa möjliga teamet med kompletterande kompetenser. Teamet består av skickliga medarbetare med lång erfarenhet av branschen, och som tillägg har vi rekryterat unga ambitiösa specialister för att bygga ett team som kan hantera uppgifter ur olika perspektiv. Man ska heller inte underskatta att roligt är en stor del av motivationen som håller oss kontinuerligt relevanta.

Vi söker hela tiden med ljus och lykta efter de bästa människorna vi kan hitta. Vi erbjuder en prestigelös arbetsmiljö med högt i tak där det uppmanas att tänka i nya banor. Då våra medarbetare tillhör de mest kunniga och erfarna inom branschen i Sverige så har du stora möjligheter till lärande och utveckling. Du är hjärtligt välkommen att skicka in en ansökan med CV och ett personligt brev till rekrytering@captor.se.


Fredrik Edlund

Fredrik har över 20 års erfarenhet av finansbranschen och har under den perioden skaffat sig en...

Läs mer om Fredrik

Verkställande direktör

+46 70 682 82 15

Helena Norstedt

Helena har en juristexamen, jur. kand., från Uppsala universitet samt en kandidatexamen i psykologi...

Läs mer om Helena

Compliance

+46 70 752 83 45

Martin Karrin

Martin har över 20 års erfarenhet av finansmarknaden. Han har arbetat med aktie-, kredit- valuta- och räntederivat.

Läs mer om Martin

Försäljningschef

+46 70 571 83 86

Peter Bergman

Peter har 25 års erfarenhet av finansmarknaden. Han började med valuta och derivathandel på...

Läs mer om Peter Bergman

Affärsutveckling

+46 70 826 34 12

Daniel Karlgren

Daniel Karlgren är doktor i kärnfysik från KTH och Katholieke Universiteit Leuven. Daniel tog sin...

Läs mer om Daniel

Förvaltningschef

+46 76 117 33 50

William Sjöberg

William har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm med inriktning mot maskinteknik och en utbildning...

Läs mer om William

Förvaltare

+46 73 030 99 46

Cecilia Dahlstedt Myrgård

Cecilia har över 30 års erfarenhet från handel med finansiella instrument. Hon har arbetat på...

Läs mer om Cecilia Dahlstedt Myrgård

Förvaltare

+46 70 400 80 42

Sanna Petersson

Sanna har en masterexamen i förvaltningsekonomi från Göteborgs Universitet...

Läs mer om Sanna Petersson

Hållbarhetsansvarig

+46 72 552 22 89

Erik Almström

Erik studerade nationalekonomi vid Stockholms universitet, där hans intresse för finansiella instrument...

Läs mer om Erik

Operations

+46 73 094 52 87

Anders Modin

Anders är doktor i atom- och molekylfysik från Uppsala Universitet. Hans doktorsavhandling är ett bidrag till...

Läs mer om Anders

Kvantitativ analys

Andreas Lindh

Andreas Lindh är civilingenjör i elektroteknik, utbildad vid Lunds Tekniska Högskola...

Läs mer om Andreas Lindh

IT Chef

Josefine Bofeldt

Josefine har en civilingenjörsexamen i farkostteknik från KTH med en masterexamen inom...

Läs mer om Josefine Bofeldt

Utvecklare

+46 76 347 26 03

Anders Bruzelius

Anders har en mycket lång och bred erfarenhet av den svenska finansmarknaden. Anders, som...

Läs mer om Anders

Riskkontroll

+46 70 867 17 52


Ett urval av våra kunder 

Captor vänder sig till professionella investerare. Kommunikation med investerare och potentiella investerare sker alltid i marknadsföringssyfte om inte annat tydligt framgår. I samtal med Captor kommer ingen investeringsrådgivning ges utan att en kundrelation är inledd där ett avtal om rådgivning ingåtts.

Kontaktuppgifter