Uppdatering angående Coronaviruset

Tyvärr skapar osäkerheten kring coronaviruset en förändrad arbetssituation för många. Captor har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa anställdas- och kunders hälsa med strävan att inte påverka det dagliga arbetet i allt för stor utsträckning samt fortsätta ha en hög servicenivå.

Captor tillämpar 14 dagars karantän för anställda som rest utomlands och de som kan jobba hemifrån gör det tills vidare.  

Interna- samt externa möten kommer vidare ske via telefon eller videosamtal.  

Du kan nå alla Captors anställda precis som vanligt på telefon och mail, se nedan

Kontakta våra medarbetare