Styrelsen i Captor Investment Management


Captors styrelse består av en ordförande och fyra ledamöter. Styrelsemedlemmarna har tidigare erfarenheter som ledande befattningshavare samt styrelsemedlemmar i flertal bolag inom bankverksamhet och kapitalförvaltning.


Lars Lövgren

Lars är styrelseordförande i Captor.

Läs mer om Lars

Styrelseordförande

Sten Schröder

Sten är styrelseledamot i Captor.

Läs mer om Sten

Styrelseledamot

Mats Ekström

Mats är styrelseledamot i Captor.

Läs mer om Mats

Styrelseledamot

Fredrik Edlund

Fredrik har över 20 års erfarenhet av finansbranschen och har under den perioden skaffat sig en...

Läs mer om Fredrik

VD Captor Investment Management

+46 70 682 82 15

Kontaktuppgifter