Styrelsen i Captor Investment Management


Captors styrelse består av en ordförande och fyra ledamöter. Styrelsemedlemmarna har tidigare erfarenheter som ledande befattningshavare samt styrelsemedlemmar i flertal bolag inom bankverksamhet och kapitalförvaltning.


Lars Lövgren

Läs mer om Lars

Styrelseordförande

Sten Schröder

Läs mer om Sten

Styrelseledamot

Mats Ekström

Läs mer om Mats

Styrelseledamot

Fredrik Edlund

Fredrik har över 20 års erfarenhet av finansbranschen och har under den perioden skaffat sig en...

Läs mer om Fredrik

Verkställande direktör

+46 70 682 82 15

Kontaktuppgifter