Riskbaserad portföljkonstruktionVarmt välkommen på Captors lunchseminarium om riskbaserad portföljkonstruktion.
Samtidigt som vi bjuder på lunch kommer ni att få lyssna på två talare:

Mikkel Svenstrup, Kapitalförvaltningschef på P+ (DIP/JØP)

Mikkel kommer att berätta om hur han med sina kollegor i P+ har implementerat ett riskbaserat investeringsramverk och vad det innebär för strategi, kultur och resultatmätning.

Daniel Karlgren, Kapitalförvaltningschef Captor Investment Management

Daniel kommer att tala om Captors riskbaserade ansats i aktieförvaltningen avseende strategival och portföljsammansättning.

 


Måndag 17 juni 12.00-13.30
7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

 

O.s.a senast fredag 7 juni till info@captor.se uppge eventuella allergier vid anmälan.
Registrering från 11.30 Lunch serveras 12.
00


Om talarna:

Mikkel Svenstrup

Msc I matematik och ekonomi, doktor i finans.

Mikkel har sedan januari 2017 varit Kapitalförvaltningschef på P+ (DIP/JØP), en dansk pensionsfond som förvaltar DKK 123 miljarder åt 100 000 ingenjörer, ekonomer och jurister. Innan P+ var han ansvarig för Institutional Structuring Group på Nordea Markets. Gruppen ger råd till kunder på områden som ALM, strategisk tillgångsallokering, risk management och regulatoriska frågor. Mikkel anslöt till Nordea efter att ha arbetat för UBS Investment Bank och Barclays Bank i London, där han huvudsakligen fokuserade på rådgivning och marknadsföring mot institutionella kunder i Skandinavien och Benelux regionen.

Daniel Karlgren

Civilingenjör, doktor i kärnfysik.

Daniel har sedan 2016 varit förvaltningschef på Captor Investment Management. Innan dess arbetade han som kvantitativ analytiker och kapitalförvaltare på Handelsbanken, han har också byggt upp och förvaltat en derivatportfölj på Industrivärden. Daniel är doktor i kärnfysik från KTH och Katholieke Universiteit Leuven, Hans doktorsavhandling och forskningsområde berör bland annat alfasönderfall av instabila neutronfattiga isotoper i blyregionen.  Daniel tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik på KTH och University of California, Berkeley.