Publicerat material

Målstyrd förvaltning del 1

Första delen i Captors kommande artikelserie om målstyrd förvaltning.

Captor Iris Ränta

Lyckad lansering av Captors första räntefond Iris!

Kommentar på Finansinspektionens förslag

Finansinspektionen (FI) lämnade den 1 september ett förslag till regeringen om reglering av kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. VD Fredrik Edlund kommenterar förslaget.

Relativ portföljteori

Denna artikel har för avsikt att visa hur man kan använda gamla beprövade metoder tillsammans med några enklare perspektivbyten i syfte att bättre förstå sin portfölj och de överväganden man som förvaltare står inför.