Publicerat material

Captor Scilla Nordic Equity

Captor Fund Management lanserar sin första aktiefond Scilla Norden

Målstyrd förvaltning del 4

Fjärde delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Captor Fund Management

Captor Fund Management startade 2016 och är ett av Captor AB helägt bolag med samma värdering och vision. Idén är att erbjuda effektiva fonder som väl matchar institutionella förvaltares långsiktiga mål.

Målstyrd förvaltning del 3

Tredje delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Vart är vi på väg?

Vikten att lägga fokus på att välja rätt indexering samt att utvärdera om uppdragstagaren gjort ett bra jobb

Carry & Roll Down

En introduktion till hur man kan skapa avkastning i ränteförvaltning även i en lågräntemiljö.

Målstyrd förvaltning del 2

Andra delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Målstyrd förvaltning del 1

Första delen i Captors kommande artikelserie om målstyrd förvaltning.

Captor Iris Ränta

Lyckad lansering av Captors första räntefond Iris!