Publicerat material

Captor Fund Management

Captor Fund Management startade 2016 och är ett av Captor AB helägt bolag med samma värdering och vision. Idén är att erbjuda effektiva fonder som väl matchar institutionella förvaltares långsiktiga mål.

Målstyrd förvaltning del 3

Tredje delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Vart är vi på väg?

Vikten att lägga fokus på att välja rätt indexering samt att utvärdera om uppdragstagaren gjort ett bra jobb

Carry & Roll Down

En introduktion till hur man kan skapa avkastning i ränteförvaltning även i en lågräntemiljö.

Målstyrd förvaltning del 2

Andra delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Målstyrd förvaltning del 1

Första delen i Captors kommande artikelserie om målstyrd förvaltning.

Captor Iris Ränta

Lyckad lansering av Captors första räntefond Iris!

Kommentar på Finansinspektionens förslag

Finansinspektionen (FI) lämnade den 1 september ett förslag till regeringen om reglering av kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. VD Fredrik Edlund kommenterar förslaget.

Relativ portföljteori

Denna artikel har för avsikt att visa hur man kan använda gamla beprövade metoder tillsammans med några enklare perspektivbyten i syfte att bättre förstå sin portfölj och de överväganden man som förvaltare står inför.