Publicerat material

Captor Scilla Norden fyller 1 år

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Captor Scilla Norden fyller 1 år! För ett år sedan lanserade Captor sin andra fond Captor Scilla Norden, en aktivt förvaltad […]

Captor Iris Ränta passerar 2 miljarder

Våren 2017 lanserade Captor sin första räntefond, Captor Iris Ränta. Fonden som är en aktivt förvaltad svensk räntefond, har sedan lanseringen nu passerat 2 miljarder i förvaltat kapital.

Captor ansluter sig till Hållbarhetsprofilen

Som ett steg i det långsiktiga arbetet med ansvarsfulla investeringar och i linje med PRI:s principer så ansluter Captor nu till hållbarhetsprofilen (Swesif).

Intervju med Nordsip om nya fonden

Captors förvaltare Daniel Karlgren och Cecilia Dahlstedt Myrgård blev intervjuade av Nordsip om nya fonden Captor Dahlia Green Bond.

Captor Dahlia Green Bond

Idag lanserar Captor Fund Management en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i gröna obligationer.

Captors hållbarhetsarbete

Captor har under våren tagit fram en hållbarhetspolicy för att tydliggöra bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhet är och ska alltid vara en integrerad del av Captors affärsidé och företagskultur.

Investerarnas perspektiv

I mitten av maj gav Landshypotek Bank, som första bank i världen, ut en säkerställd grön obligation helt baserad på den svenska hållbara skogen. En av investerarna var Captor Investment Management…

Captor Iris Ränta fyller ett år

Captor Iris Ränta firar ett framgångsrikt år!

Gröna obligationer Förvaltning med mervärde

I denna artikel går vi igenom hur ni kan vara med och bidra till en bättre värld och samtidigt erhålla en god riskjusterad avkastning i räntemarknaden.