Publicerat material

Intervju med Bloomberg

Captors förvaltare Daniel Karlgren intervjuas av Bloomberg om hans syn på Riksbaken och marknaden.

Kommunikation och hållbarhet

Captor har under 2017 utvecklats och fortsatt växa som bolag. 2017 innebar bland annat starten på ett omfattande kommunikations- och hållbarhetsarbete.

Captor har skrivit under PRI

Captor Investment Management och Captor Fund Management skriver under PRI som ett steg i arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Captors valutaförvaltning

I den här artikeln beskrivs i korthet Captors metoder och tillvägagångssätt för valutaförvaltning.

Captor Scilla Norden

Captor Fund Management lanserar sin första aktiefond Scilla Norden

Målstyrd förvaltning del 4

Fjärde delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Captor Fund Management

Captor Fund Management startade 2016 och är ett av Captor AB helägt bolag med samma värdering och vision. Idén är att erbjuda effektiva fonder som väl matchar institutionella förvaltares långsiktiga mål.

Målstyrd förvaltning del 3

Tredje delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Vart är vi på väg?

Vikten att lägga fokus på att välja rätt indexering samt att utvärdera om uppdragstagaren gjort ett bra jobb