Publicerat material

Företagsobligationer, ränterisk eller aktierisk?

I stressade marknader blir det tydligare vilka riskfaktorer som dominerar. Detta gäller i synnerhet företagsobligationer vars huvudsakliga riskfaktorer utgörs av…

Månadsrapporter februari

Läs månadsrapporterna för Captors fonder februari 2020

IGE-day 2020

IGEday – Introduce a Girl to Engineering Day – är ett årligt event arrangerat av Womengineer. Syftet är att informera och inspirera nästa generation att vilja bli ingenjörer och i år har Captor valt att delta.

Behov av ökad diversifiering 2.0

För lite över ett år sedan skrev jag en artikel om behovet av ökad diversifiering på den svenska (och egentligen globala) gröna obligationsmarknaden.

Månadsrapporter januari

Läs månadsrapporterna för Captors fonder januari 2020

Allokering för orostider

I oros- (och influensa) tider kan det vara klokt att se över risken i portföljen en extra gång för att minska de negativa effekterna av en vikande marknad.

Effekt av förändringar i FTA

Effekt av förändringar i FTA värdering till följd av IORP2 och FFFS 2019:21

Captor Iris Bond är Årets Räntefond 2019

Utmärkelsen Årets Fonder 2019 utses bland de 1800 fonder som finns på Fondmarknaden.se:s plattform och tilldelas de bästa fonderna inom 10 kategorier. Årets Räntefond tilldelas Captor Iris Bond!

Captor deltar i IGEday 2020!

IGEday – Introduce a Girl to Engineering Day – är ett årligt event arrangerat av Womengineer. Syftet är att informera och inspirera nästa generation att vilja bli ingenjörer och i år har Captor valt att delta.