Publicerat material

Gröna obligationer Förvaltning med mervärde

I denna artikel går vi igenom hur ni kan vara med och bidra till en bättre värld och samtidigt erhålla en god riskjusterad avkastning i räntemarknaden.

Effektiv hållbar förvaltning

Förra veckan anordnade Captor ett event om Effektiv hållbar förvaltningen. Under en förmiddag på Berns fick vi lyssna på hur fyra olika aktörer implementerar hållbarhetsperspektivet i respektive roll.

Kundreferens

Vi har träffat VD Marie Hagstedt på VFF Pension för att höra hennes perspektiv angående samarbetet med Captor.

Intervju med Bloomberg

Captors förvaltare Daniel Karlgren intervjuas av Bloomberg om hans syn på Riksbaken och marknaden.

Kommunikation och hållbarhet

Captor har under 2017 utvecklats och fortsatt växa som bolag. 2017 innebar bland annat starten på ett omfattande kommunikations- och hållbarhetsarbete.

Captor har skrivit under PRI

Captor Investment Management och Captor Fund Management skriver under PRI som ett steg i arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Captors valutaförvaltning

I den här artikeln beskrivs i korthet Captors metoder och tillvägagångssätt för valutaförvaltning.

Captor Scilla Norden

Captor Fund Management lanserar sin första aktiefond Scilla Norden

Målstyrd förvaltning del 4

Fjärde delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.