Publicerat material

Hållbarhet med oklara spelregler

IEA:s senaste rapport (World energy outlook 2021) tas tydliga riktlinjer och signaler från makthavare upp som en nödvändig del för att nå Parisavtalet. Särskilt viktigt är det med innovation och teknologi inom så kallade ”hard-to-abate sectors”,…

Hösten 2021 – samma frågor, samma svar 

Vi har i tidigare artiklar fokuserat på portföljförvaltning och riskhantering. Vi sammanfattar budskapen och bifogar länkar till respektive artikel.

Captors gröna obligationsfond Dahlia firar tre år!

Idag firar vi att det är drygt tre år sedan vi startade Captors gröna obligationsfond Dahlia Green Bond. Dahlia Green Bond Fund är en likvid Investment Grade Fond som klassificeras som artikel 9 (mörkgrön) enligt Disclosureförordningen…

Captor Dahlia Green Bond Now launching share class currency hedged to EUR

Captor Fund Management launched on June 15 a new share class of its fund Dahlia Green Bond.

Ett missat perspektiv

Just nu pågår debatten för fullt mellan makroekonomer om hur långa räntor kommer påverkas av stora finanspolitiska stimulansåtgärder och den pågående återhämtningen….

Impact Report 2020

Idag publicerar Captor årets gröna obligationsrapport, Impact Report, för fonden Captor Dahlia Green Bond. En genomgång av fondens positiva effekter och arbete med omställningsbolag

Hur samvarierar aktiemarknaden och räntemarknaden?

I en videointervju med Avanzas privatbank ger jag min syn på hur aktiemarknaden och räntemarknaden samvarierar. Hoppas du finner det intressant….

Captor of Sweden Launches New Fund to Avoid Local Credit Risks

Swedish asset manager Captor is creating a new fixed-income fund that will let clients keep their exposure to krona debt without taking on the risks lurking in the country’s corporate bond market…

Aster Global Credit – en bättre Global Kreditfond

På Captor försöker vi alltid att skapa investeringslösningar som är bättre och nyskapande. Under 2020 blev det tydligt att såväl prisrisken som likviditetsrisken i den svenska företagsobligationsmarknaden var felprissatta…