Publicerat material

Globala krediter utan extrakostnader för valutasäkring

Svenska investerare investerar traditionellt i räntor och kreditfonder i svenska kronor. Det görs antingen i svenska obligationsfonder eller i utländska obligationsfonder med valutasäkring. I synnerhet i tider då majoriteten av de svenska obligationerna utgörs av osäkra fastighetskrediter ökar behovet av diversifiering till andra marknader. Det kan vid första anblick vara lockande att vända sig till […]

Årets julgåva 2022

Captor har valt att ge årets julgåva till Läkare Utan Gränser för att stötta deras oumbärliga och outtröttliga arbete i bland annat krigets Ukraina. Om Läkare Utan Gränser: Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och […]

Captor lanserar Aster Global High Yield

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr […]

Likviditetsrisk i fonder – ett viktigt samtalsämne för den svenska finansmarknaden

Nyligen publicerade Finansinspektionen (”FI”) en rapport om likviditetsrisker i svenska fonder.

Aster Global Credit Short-Term

Captor lanserar Aster Global Credit Short-Term – globala företagskrediter i SEK

Captor Iris Bond nu valbar på Pensionsmyndigheten

Captors prisbelönta räntefond Captor Iris Bond nu valbar på Pensionsmyndigheten!

Hållbarhet med oklara spelregler

IEA:s senaste rapport (World energy outlook 2021) tas tydliga riktlinjer och signaler från makthavare upp som en nödvändig del för att nå Parisavtalet. Särskilt viktigt är det med innovation och teknologi inom så kallade ”hard-to-abate sectors”,…

Hösten 2021 – samma frågor, samma svar 

Vi har i tidigare artiklar fokuserat på portföljförvaltning och riskhantering. Vi sammanfattar budskapen och bifogar länkar till respektive artikel.

Captor Dahlia Green Bond Now launching share class currency hedged to EUR

Captor Fund Management launched on June 15 a new share class of its fund Dahlia Green Bond.