Publicerat material

Captors gröna obligationsfond Dahlia firar tre år!

Idag firar vi att det är drygt tre år sedan vi startade Captors gröna obligationsfond Dahlia Green Bond. Dahlia Green Bond Fund är en likvid Investment Grade Fond som klassificeras som artikel 9 (mörkgrön) enligt Disclosureförordningen. De ca 85 innehaven i Dahlia är samtliga Investment Grade  med en genomsnittlig rating omkring A- sedan start. Sett […]

Captor Dahlia Green Bond Now launching share class currency hedged to EUR

Captor Fund Management launched on June 15 a new share class of its fund Dahlia Green Bond.

Ett missat perspektiv

Just nu pågår debatten för fullt mellan makroekonomer om hur långa räntor kommer påverkas av stora finanspolitiska stimulansåtgärder och den pågående återhämtningen. Många gör historiska jämförelser med perioder man tycker är relevanta och liknar nuvarande situation och förutspår högre nominella räntenivåer. Det dock finns en strukturell förändring för en stor andel av det institutionella kapitalet […]

Impact Report 2020

Idag publicerar Captor årets gröna obligationsrapport, Impact Report, för fonden Captor Dahlia Green Bond. En genomgång av fondens positiva effekter och arbete med omställningsbolag

Hur samvarierar aktiemarknaden och räntemarknaden?

I en videointervju med Avanzas privatbank ger jag min syn på hur aktiemarknaden och räntemarknaden samvarierar. Hoppas du finner det intressant. Är du intresserad av att läsa mer inom ämnet så kan du följa länken och läsa min artikel om hur känslig aktiemarknaden egentligen är för högre räntor.

Captor of Sweden Launches New Fund to Avoid Local Credit Risks

Detta material har tagits fram av Captor Fund Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar anpassade efter just dina förutsättningar är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De […]

Aster Global Credit – en bättre Global Kreditfond

Captor lanserar nu Aster Global Credit Fond som är en unik strategi med syfte att diversifiera kreditrisken i en obligationsportfölj utan FX risk och med ränterisken koncentrerad till svenska räntor. Målet är att skapa den mest effektiva och likvida Företagsobligationsfonden på marknaden för en svensk investerare.

Lansering av Captor Aster Global Credit

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Idag lanserar Captor sin femte fond, Captor Aster Global Credit. Fonden är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor […]

Ränteuppgångens effekt på tillväxtaktier

För några veckor sedan skrev jag en kommentar (https://captor.se/hur-kanslig-ar-aktiemarknaden-for-hogre-rantor/) som i en kassaflödesvärderingsmodell visade hur räntenivån slår mot aktiemarknadens riskpremie. I värderingsmodellen är det tydligt att bolag där en stor andel av värdet ligger långt fram i tiden är mer räntekänsliga än bolag med stabila vinster och lägre tillväxt. Nasdaq100 med mycket tillväxtbolag har en […]