Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder

Prisbelönta Captor använder FN:s hållbarhetsmål i sin gröna ränteförvaltning

Captor fick besök av Finwire News som intervjuade förvaltningschef Daniel Karlgren och hållbarhetsansvariga Sanna Petersson på ämnet räntefonder och hållbarhet.

“Hållbarhet och ESG-frågor (Environmental, Social och Governance) är en central del i Captors arbete likväl som för branschen i stort. På Captor arbetar man med flertalet metoder, i aktiefonderna som är kvantitativa arbetar man mer med exkludering. I Captors gröna obligationsfond, Captor Dahlia Green Bond, arbetar man snarare med att välja in. Dessutom ställer det institutionella kapitalet som förvaltas i fonderna också höga krav på ESG-nivån i förvaltningen.”

“Genom att investera i gröna obligationer får vi möjligheten att träffa bolagen. Vi får också information om vilka klimatpositiva effekter projekten har”, säger Daniel.


Läs hela intervjun här