Sedan 2015


Captors filosofi grundar sig i att framgångsrik förvaltning bygger på tydligt definierade mål. Vi värdesätter flexibla lösningar då vi vet att ingen kunds behov är den andres lik. Vår institutionella förvaltning kan därför skräddarsys för att möta de olika behov som pensionsbolag, stiftelser, kommuner och företag har.

Vårt fokus som förvaltare ligger i att förstå möjligheterna och riskerna på världens finansmarknader med hjälp av matematik, ny teknik samt breda kunskaper om finansiella instrument.

Det gör att vår kapitalförvaltning bryter mot traditionerna och att vi kan fokusera på utveckling istället för förvaring. Varmt välkommen till oss.

 


Våra medarbetare

På Captor strävar vi efter att samla medarbetade med varierade erfarenheter och akademiska bakgrunder. Läs mer om våra medarbetare här.

Möt våra medarbetare

Karriär hos oss

Vi söker hela tiden med ljus och lykta efter de bästa människorna vi kan hitta. Vi erbjuder en prestigelös arbetsmiljö med högt i tak där det uppmanas att tänka i nya banor.

Karriär hos oss

Hållbarhet

Captors hållbarhetspolicy ligger till grund för hur bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Hållbarhet är och ska alltid vara en integrerad del av bolagets affärsidé och företagskultur. Captors hållbarhetsarbete delas in i tre huvudområden: Ekonomi, Miljö och Samhälle.

Hållbarhet

Vår styrelse

Våra styrelsemedlemmar har erfarenheter som ledande befattningshavare samt styrelsemedlemmar i ett flertal bolag inom bankverksamhet och kapitalförvaltning.

Möt vår styrelse

Legal information

Captor står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamhet utifrån lagen om värdepappersmarknaden.

Mer om Legal information

Ansvarsfulla investeringar

På Captor strävar vi efter att upprätthålla ett långsiktigt arbete med ansvarsfulla investeringar inom vår förvaltning. Att investera ansvarsfullt innebär att ta hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor, men också mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor och antikorruption.

Mer om ansvarsfulla investeringar