Om fondbolaget


Captor Fund Management AB grundades 2016. Bolaget är helägt av Captor AB och har sedan april 2017 tillstånd att bedriva fondverksamhet med både specialfonder (AIF) och UCITS fonder. Bolagets organisationsnummer är 559051-3189. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.


Styrelsen

Våra styrelsemedlemmar har erfarenheter som ledande befattningshavare samt styrelsemedlemmar i ett flertal bolag inom bankverksamhet och kapitalförvaltning.

Möt fondbolagets styrelse

Legal information

Captor Fund Management står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva fondverksamhet.

Mer om Legal information