Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

“Börser och räntor går ned, guldpriset går upp och kreditspreadar går isär”

skriver förvaltaren Cecilia Dahlstedt Myrgård i januari månadsrapport för Captor Dahlia Green Bond.

Oro för hur viruset kan komma att påverka tillväxten och världshandeln förde marknaden in i ett ”risk off” beteende i januari. Det innebär att investerare söker sig till mindre riskfyllda placeringar. Hon fortsätter skriva att Fonden Captor Dahlia Green Bond har investment grade risk och påverkas därmed betydligt mindre negativt av att kreditspreadarna gått isär.

Läs hela rapporten här:


Captor Iris Bond som under månaden vann Årets Räntefond 2019 gav en avkastning på 2,6% i januari. Fondens förvaltare Daniel Karlgren skriver i månadsrapporten om hur månaden hade en lugn inledning men avslutade mindre positivt efter dystra tyska siffror och virusoro.

Läs hela rapporten här:


Under månaden har coronaviruset spridits i världen vilket har skapat oro på aktiemarknaden. Volatiliteten har i och med detta kommit upp något under månaden skriver William Sjöberg, förvaltare av Captor Scilla Nordic Equity och Captor Scilla Global Equity

I en orolig marknad har Captors aktiefonder Captor Scilla Nordic Equity och Captor Scilla Global Equity fortsatt leverera enligt plan. Året inledde med en uppgång för Nordenfonden på 3,0% och för globalfonden på 4,0%. Samtidigt har marknadsviktade index gått relativt svagt.

Läs hela rapporten här: