Legal information


Captor Fund Management AB (”CFM”) är ett svenskt fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden.

CFM står under Finansinspektionens tillsyn, som ställer krav på bolaget kring såväl rutiner och ansvarsförsäkringar som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse.


Integritetspolicy

I pdf:en nedan hittar du information om integritetspolicyn inom Captor Fund Management.

Integritetspolicy

Ersättningar

I pdf:en nedan hittar du information om ersättningspolicyn inom Captor Fund Management.

Ersättningar

Ägarpolicy

I pdf:en nedan hittar du ägarpolicyn för Captor Fund Management.

Ägarpolicy

Klagomålshantering

I pdf:en nedan finns information om klagomålshantering Captor Fund Management. Klagomålsansvarige är advokat Anna Cumzelius, Harvest Advokatbyrå AB, Box 7225, 103 89 Stockholm.

Klagomålshantering

Etiska riktlinjer

I pdf:en nedan hittar du de etiska riktlinjer för Captor Fund Management.

Etiska riktlinjer