Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Idag lanserar Captor sin femte fond, Captor Aster Global Credit. Fonden är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering. I positionstagningen undviks valutarisk och ränterisk i utländska valutor. Därmed minimeras kostnader för valutasäkring och gör att fonden passar institutionella placerare med åtaganden i svenska kronor.

Captor är främst en institutionell kapitalförvaltare, bolaget förvaltar 2 aktiefonder och 3 räntefonder med ett sammanlagt förvaltat kapital på 5 450 000 000 SEK.

”Captor Aster Global Credit är en unik strategi i syfte att diversifiera kreditrisken i en obligationsportfölj utan vare sig utländsk ränte eller valutarisk.  Fonden har för avsikt att vara den mest likvida och effektiva företagsobligationsfonden på marknaden ”

Fredrik Edlund VD på Captor

Följ länken nedan för mer information om fonden