Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Kundreferens AI Pension

AI pension erbjuder kollektivavtalade och individuella tjänstepensionsförsäkringar till arkitekt- och teknikkonsultföretag. Målet med AI är att ge kunderna en ekonomisk trygghet i vardagen och fler möjligheter i framtiden med en bra pension. Vi träffar Maritha Lindberg, VD på AI Pension för att höra om hennes perspektiv på samarbetet med Captor.

Vad har du främst varit nöjd med när det gäller samarbetet med Captor?
Jag är jättenöjd med samarbetet, de som jobbar på Captor är väldigt kompetenta och professionella. Sen är jag nöjd med att vi har fått hjälp med saker som vi inte har resurser för att hantera själva, exempelvis delar av regelverkskrav, räntehedge och valutasäkring. Det känns som att Captor är vår förlängda arm

Ni var ju med från början genom ett diskretionärt mandat som idag har blivit fonden Captor Dahlia Green Bond. Är ni nöjda med fondens utveckling från start?
Dahlia har haft en fantastisk avkastning om man jämför med andra gröna obligationsfonder. Inledningsvis som ett mandat var det en bra exponering mot det gröna samtidigt som det användes i skuldmatchningen. Det blir ju annan sak när det är en fond men fortfarande jättebra. Vi är också nöjda över att det finns bra uppföljning. Det gör att vi kan känna oss trygga med att investeringen faktiskt används till syftet med denna. Eftersom Captor själva kontrollerar så blir det en extra kvalitetsgranskning.

“Om man tänker sig pensionskassor, stiftelser och andra försäkringsbolag så passar Captor som en utmärkt samarbetspartner. Captor kan tillhandahålla både tjänster och produkter som man kanske inte direkt hittar någon annanstans, men som ändå är väl i fas med nya regelverken som kommer”

säger Maritha Lindberg

Ni har ju nyligen gått ut med att AI Pension nu beslutat att överlåta sin verksamhet till Skandia. Varför gör ni överlåtelsen?
AI Pensions affärsförutsättningar har under de senaste åren förändrats och antalet aktiva försäkrade minskar successivt. 2019 kommer ett nytt regelverk för tjänstepensionsverksamhet. För att klara de nya regelverkskraven skulle AI Pension behöva anställa fler personer. Sammantaget innebär det att kostnaderna skulle öka, och drabba kunder och medlemmar negativt. Överlåtelsen innebär att dessa negativa effekter kan undvikas. Det har inget med Captor eller någon annan förvaltare att göra.

Skulle du rekommendera Captor till andra?
Absolut det skulle jag göra. Om man tänker sig pensionskassor, stiftelser och andra försäkringsbolag så passar Captor som en utmärkt samarbetspartner. Captor kan tillhandahålla både tjänster och produkter som man kanske inte direkt hittar någon annanstans, men som ändå är väl i fas med nya regelverken som kommer.