Kapitalförvaltning


För cirka 10 år sedan befann jag mig på en konferens där en av föreläsarna nämnde att “det som inte är under utveckling är under avveckling”. Han menade att eftersom vår omgivning ständigt förändras så måste vi anpassa och utveckla det vi gör eftersom det som är statiskt kommer bli obsolet med tiden. Detta är något som sedan etsat sig fast som ett mantra i min vardag.

Samhällsekonomin och de finansiella marknaderna är på samma sätt under kontinuerlig förändring vilket ställer krav på oss som kapitalförvaltare att vara adaptiva och agila. På Captor arbetar vi för att vara ständigt relevant i varje marknadsklimat utan att frångå vår vision och förvaltningsfilosofi. Modern kapitalförvaltning handlar om precision. Vi tror på tydliga mål och mätbarhet, mot dessa mål kan vi sedan utvärdera vår förvaltningsstrategi i syfte att trimma och förbättra.

Vill du vara med?

Fredrik Edlund
VD Captor Investment Management


Vår filosofi

 

Captors filosofi grundar sig i att framgångsrik förvaltning bygger på tydligt definierade mål. Inledningsvis analyserar Captor tillsammans med kunden förvaltningens centrala syfte och formulerar därefter en målbild. Förvaltningens syfte bör alltid baseras relativt risksituationen. Olika kunder är sårbara för olika risker och förvaltningen måste hanteras därefter. Detta är en central komponent i Captors förvaltningsfilosofi och utgör sedan ett övergripande ramverk för förvaltningen.

Captors förvaltning och kunderbjudanden bygger på en helhetssyn, riskoptimering och målstyrning. Tillsammans med ett avancerat IT stöd och en full verktygslåda av finansiella instrument. Detta möjliggör att vi kan skräddarsy förvaltningen för att möta de olika behov som exempelvis pensionsbolag, stiftelser, kommuner eller företag har.

 

 

 


Ett urval av våra kunder


 
AI Pension
FPK
VFF
Catea
Bliwa
Mistra
 

Captor vänder sig till professionella investerare. Kommunikation med investerare och potentiella investerare sker alltid i marknadsföringssyfte om inte annat tydligt framgår. I samtal med Captor kommer ingen investeringsrådgivning ges utan att en kundrelation är inledd där ett avtal om rådgivning ingåtts.