Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Captor Iris Bond mot swapkurvan

Videoklippet visar hur värdet i fonden Captor Iris Bond utvecklats över tid och hur svenska swapräntor rört sig under samma period. Med klippet vill vi förmedla en känsla för vilken utveckling man kan förvänta sig i fonden baserat på marknadens rörelser.