Investerarnas perspektiv

I mitten av maj gav Landshypotek Bank, som första bank i världen, ut en säkerställd grön obligation helt baserad på den svenska hållbara skogen. Obligationen möttes av ett väldigt stort intresse och blev snabbt övertecknad. En av investerarna var Captor Investment Management som såg en stor potential i en grön säkerställd obligation, med bas i något annat än det traditionella beståndet av fastigheter och med CICEROS bedömning Dark Green. Daniel Karlgren och Sanna Petersson blev intervjuade av Landshypotek Bank för att berätta mer om intresset för den gröna obligationen och Captors verksamhet.

Läs hela artikeln här

 

 

 

 


Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Investment Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Norden. Syftet är att ge en allmän information om Captor Investment Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan båda öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås.