Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Investerarnas perspektiv

I mitten av maj gav Landshypotek Bank, som första bank i världen, ut en säkerställd grön obligation helt baserad på den svenska hållbara skogen. Obligationen möttes av ett väldigt stort intresse och blev snabbt övertecknad. En av investerarna var Captor Investment Management som såg en stor potential i en grön säkerställd obligation, med bas i något annat än det traditionella beståndet av fastigheter och med CICEROS bedömning Dark Green. Daniel Karlgren och Sanna Petersson blev intervjuade av Landshypotek Bank för att berätta mer om intresset för den gröna obligationen och Captors verksamhet.

Läs hela artikeln här