Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Captor offers new Green bond fund

 

Stockholm (NordSIP) – On July 2, the Swedish-based asset manager Captor launched Captor Dahlia Green Bond, an actively managed fixed income fund with a focus on global green and sustainable bonds. NordSIP reached out to Daniel Karlgren and Cecilia Dahlstedt Myrgård, the fund’s portfolio managers, to find out more about the strategy and their views on the green bond market, especially regarding the hairy question of whether the premium that green bonds can achieve is a positive development for market or not.

Läs hela artikeln här