Impact Report 2020

Idag publicerar Captor årets gröna obligationsrapport, Impact Report, för fonden Captor Dahlia Green Bond. En genomgång av fondens positiva effekter och arbete med omställningsbolag.

Årets rapport visar att trots pandemin blev det en positiv utgång för den gröna obligationsmarknaden. Den ökade mängden sociala obligationer (ex covid-bonds) bidrog till en ökad diversifiering samtidigt som den visade på GSS marknadens styrka att hantera kriser. Något som också borde påverka en kommande grön återhämtning.

Vi har under 2020 haft ett fortsatt fokus på omställningsbolag och kommer i denna rapport inkludera en del av de svar vi fått från bolagen under vår dialog. En ökad diversifiering i portföljen har också till en ökad fördelning mellan de 17 globala målen – även om mål 13, 11 och 7 fortfarande är i topp.

Den största skillnaden i årets rapport är att vi har ökat andelen kvantitativ ESG data i stället för mängden projektexempel. Rapporten innehåller därför mer omfattande information kring fondens omställningsbolag samt några enskilda projektexempel från ett antal intressanta bolag, samt mer aggregerad ESG data.

”Vi ser att EU taxonomin kan vara en viktig del i arbetet med vår återrapportering. Detta genom att skapa tydlighet och framför allt jämförbarhet mellan projekt och ESG data. Speciellt viktigt blir det för bolag i en omställning eftersom det kommer finnas klara riktlinjer för till vilken standard projekten måste nå för att anses hållbara” säger Sanna Petersson, Hållbarhetsansvarig på Captor.

Rapporten hittar du via denna länk https://bit.ly/3epfIlX