Hur känslig är aktiemarknaden för högre räntor?

Normalt kan man tolka ökade räntor som ett tecken på att aktiviteten i ekonomin i ökar vilket därmed är positivt för börsen. När börsen istället är driven av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik kan det vara på sin plats att fundera på hur känslig börsens värdering är för ränteuppgångar.