Captor Scilla Nordic Equity

Captor Fund Management AB har fusionerat fonderna Captor Scilla Nordic Equity och Captor Scilla Global Equity den 20 september 2022. Fusionen har skett genom att Captor Scilla Nordic Equity uppgår i Captor Scilla Global Equity, en s.k. absorption. Scilla Nordic och Scilla Global har identisk förvaltningsstrategi och riskprofil. Fonderna har också samma förvaltningsarvode. Fonderna skiljer sig endast vid den geografiska spridningen, global till skillnad från nordisk.

Revisorsyttrande lämnas kostnadsfritt på begäran.