Captor Aster Global Credit

Captor Aster Global Credit är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering. I positionstagningen undviks valutarisk och ränterisk i utländska valutor. Därmed minimeras kostnader för valutasäkring och gör att fonden passar institutionella placerare med åtaganden i svenska kronor. Fonden investerar kapitalet i svenska säkerställda bostadsobligationer i kombination med kreditderivat … Continue reading Captor Aster Global Credit