Styrelsen i fondbolaget


Fondbolagets styrelse består av en ordförande och tre ledamöter och har sitt säte i Stockholm.

Medlemmarna har erfarenheter som ledande befattningshavare samt styrelsemedlemmar i ett flertal bolag inom bankverksamhet och kapitalförvaltning.

De breda kunskaperna gör att styrelsen är klokt sammansatt med kompetenser som kompletterar varandra.

 


Anders Råge

Anders är styrelseordförande.

Läs mer om Anders

Styrelseordförande

Jessica von Otter

Jessica är styrelseledamot.

Läs mer om Jessica

Styrelseledamot

Johan Karlén

Johan är styrelseledamot.

Läs mer om Johan

Styrelseledamot

Sten Schröder

Sten är styrelseledamot i Captor.

Läs mer om Sten

Styrelseledamot

Kontaktuppgifter