Nyheter och information

Captors hållbarhetsarbete

Captor har under våren tagit fram en hållbarhetspolicy för att tydliggöra bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhet är och ska alltid vara en integrerad del av Captors affärsidé och företagskultur.

Investerarnas perspektiv

I mitten av maj gav Landshypotek Bank, som första bank i världen, ut en säkerställd grön obligation helt baserad på den svenska hållbara skogen. En av investerarna var Captor Investment Management…

Effektiv hållbar förvaltning

Förra veckan anordnade Captor ett event om Effektiv hållbar förvaltningen. Under en förmiddag på Berns fick vi lyssna på hur fyra olika aktörer implementerar hållbarhetsperspektivet i respektive roll.

Kommunikation och hållbarhet

Captor har under 2017 utvecklats och fortsatt växa som bolag. 2017 innebar bland annat starten på ett omfattande kommunikations- och hållbarhetsarbete.

Captor har skrivit under PRI

Captor Investment Management och Captor Fund Management skriver under PRI som ett steg i arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Captor Fund Management

Captor Fund Management startade 2016 och är ett av Captor AB helägt bolag med samma värdering och vision. Idén är att erbjuda effektiva fonder som väl matchar institutionella förvaltares långsiktiga mål.

Captor Iris Ränta

Lyckad lansering av Captors första räntefond Iris!