Nyheter och information

Hösten 2021 – samma frågor, samma svar 

Vi har i tidigare artiklar fokuserat på portföljförvaltning och riskhantering. Vi sammanfattar budskapen och bifogar länkar till respektive artikel.

Captors gröna obligationsfond Dahlia firar tre år!

Idag firar vi att det är drygt tre år sedan vi startade Captors gröna obligationsfond Dahlia Green Bond. Dahlia Green Bond Fund är en likvid Investment Grade Fond som klassificeras som artikel 9 (mörkgrön) enligt Disclosureförordningen…

Captor Dahlia Green Bond Now launching share class currency hedged to EUR

Captor Fund Management launched on June 15 a new share class of its fund Dahlia Green Bond.

Captor of Sweden Launches New Fund to Avoid Local Credit Risks

Swedish asset manager Captor is creating a new fixed-income fund that will let clients keep their exposure to krona debt without taking on the risks lurking in the country’s corporate bond market…

Lansering av Captor Aster Global Credit

dag lanserar Captor sin femte fond, Captor Aster Global Credit. Fonden är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering…

Captor Iris Bond vinner Årets Räntefond 2020

Captors fond Captor Iris Bond vinner för andra året i rad Årets Räntefond!

Årets julgåva 2020

Captor har i år valt att skänka årets julgåva till Läkare utan gränser.

Captor blir medlem i Swesif

Captor blir medlem i Swesif – Sveriges Forum för Hållbara Investeringar

Uppdatering angående Coronaviruset

Tyvärr skapar osäkerheten kring coronaviruset en förändrad arbetssituation för många. Captor har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa anställdas- och kunders hälsa.