Nyheter och information

Captors gröna obligationsfond Dahlia firar tre år!

Idag firar vi att det är drygt tre år sedan vi startade Captors gröna obligationsfond Dahlia Green Bond. Dahlia Green Bond Fund är en likvid Investment Grade Fond som klassificeras som artikel 9 (mörkgrön) enligt Disclosureförordningen. De ca 85 innehaven i Dahlia är samtliga Investment Grade  med en genomsnittlig rating omkring A- sedan start. Sett […]

Captor Dahlia Green Bond Now launching share class currency hedged to EUR

Captor Fund Management launched on June 15 a new share class of its fund Dahlia Green Bond.

Captor of Sweden Launches New Fund to Avoid Local Credit Risks

Detta material har tagits fram av Captor Fund Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar anpassade efter just dina förutsättningar är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De […]

Lansering av Captor Aster Global Credit

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Idag lanserar Captor sin femte fond, Captor Aster Global Credit. Fonden är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor […]

Captor Iris Bond vinner Årets Räntefond 2020

Captors fond Captor Iris Bond vinner för andra året i rad Årets Räntefond!

Årets julgåva 2020

Captor har i år valt att skänka årets julgåva till Läkare utan gränser.

Captor blir medlem i Swesif

Captor blir medlem i Swesif – Sveriges Forum för Hållbara Investeringar

Uppdatering angående Coronaviruset

Tyvärr skapar osäkerheten kring coronaviruset en förändrad arbetssituation för många. Captor har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa anställdas- och kunders hälsa.

Prisbelönta Captor använder FN:s hållbarhetsmål i sin gröna ränteförvaltning

Fondbolaget Captor blev i början av året med sin fond, Captor Iris Bond, belönad med utmärkelsen Årets Räntefond när Fondmarknaden.se delade ut priser för årets fonder 2019. Läs hela intervjun med Finwire här.