Nyheter och information

Årets julgåva 2022

Captor har valt att ge årets julgåva till Läkare Utan Gränser för att stötta deras oumbärliga och outtröttliga arbete i bland annat krigets Ukraina. Om Läkare Utan Gränser: Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och […]

Captor Iris Bond nu valbar på Pensionsmyndigheten

Captors prisbelönta räntefond Captor Iris Bond nu valbar på Pensionsmyndigheten!

Hösten 2021 – samma frågor, samma svar 

Vi har i tidigare artiklar fokuserat på portföljförvaltning och riskhantering. Vi sammanfattar budskapen och bifogar länkar till respektive artikel.

Captor Dahlia Green Bond Now launching share class currency hedged to EUR

Captor Fund Management launched on June 15 a new share class of its fund Dahlia Green Bond.

Captor Iris Bond vinner Årets Räntefond 2020

Captors fond Captor Iris Bond vinner för andra året i rad Årets Räntefond!

Årets julgåva 2020

Captor har i år valt att skänka årets julgåva till Läkare utan gränser.

Captor blir medlem i Swesif

Captor blir medlem i Swesif – Sveriges Forum för Hållbara Investeringar

Uppdatering angående Coronaviruset

Tyvärr skapar osäkerheten kring coronaviruset en förändrad arbetssituation för många. Captor har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa anställdas- och kunders hälsa.

Prisbelönta Captor använder FN:s hållbarhetsmål i sin gröna ränteförvaltning

Fondbolaget Captor blev i början av året med sin fond, Captor Iris Bond, belönad med utmärkelsen Årets Räntefond när Fondmarknaden.se delade ut priser för årets fonder 2019. Läs hela intervjun med Finwire här.