Kommentarer

Företagsobligationer, ränterisk eller aktierisk?

I stressade marknader blir det tydligare vilka riskfaktorer som dominerar. Detta gäller i synnerhet företagsobligationer vars huvudsakliga riskfaktorer utgörs av…

Behov av ökad diversifiering 2.0

För lite över ett år sedan skrev jag en artikel om behovet av ökad diversifiering på den svenska (och egentligen globala) gröna obligationsmarknaden.

Effekt av förändringar i FTA

Effekt av förändringar i FTA värdering till följd av IORP2 och FFFS 2019:21

Intervju med Bloomberg

Captors förvaltare Daniel Karlgren intervjuas av Bloomberg om hans syn på Riksbaken och marknaden.

Kommentar på Finansinspektionens förslag

Finansinspektionen (FI) lämnade den 1 september ett förslag till regeringen om reglering av kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. VD Fredrik Edlund kommenterar förslaget.