Kommentarer

Intervju med Bloomberg

Captors förvaltare Daniel Karlgren intervjuas av Bloomberg om hans syn på Riksbaken och marknaden.

Kommentar på Finansinspektionens förslag

Finansinspektionen (FI) lämnade den 1 september ett förslag till regeringen om reglering av kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. VD Fredrik Edlund kommenterar förslaget.