Captor fonder

Captor Dahlia Green Bond Now launching share class currency hedged to EUR

Captor Fund Management launched on June 15 a new share class of its fund Dahlia Green Bond.

Impact Report 2020

Idag publicerar Captor årets gröna obligationsrapport, Impact Report, för fonden Captor Dahlia Green Bond. En genomgång av fondens positiva effekter och arbete med omställningsbolag

Aster Global Credit – en bättre Global Kreditfond

På Captor försöker vi alltid att skapa investeringslösningar som är bättre och nyskapande. Under 2020 blev det tydligt att såväl prisrisken som likviditetsrisken i den svenska företagsobligationsmarknaden var felprissatta…

Lansering av Captor Aster Global Credit

dag lanserar Captor sin femte fond, Captor Aster Global Credit. Fonden är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering…

Captors gröna förvaltning

En förklaring till Captors tillvägagångsätt i sin gröna förvaltning

Grön obligationsrapport 2019

Årligen publicerar Captor en grön obligationsrapport med vilka obligationer vi har i portföljen och därmed vilka projekt vi finansierar.

Captor firar framgångsrik treåring

Idag firar vi att det är tre år sedan vi startade Captors långräntefond Captor Iris Bond.

Månadsrapporter februari

Läs månadsrapporterna för Captors fonder februari 2020

Månadsrapporter januari

Läs månadsrapporterna för Captors fonder januari 2020