Captor fonder

Captor lanserar Aster Global High Yield

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr […]

Aster Global Credit Short-Term

Captor lanserar Aster Global Credit Short-Term – globala företagskrediter i SEK

Captor Dahlia Green Bond Now launching share class currency hedged to EUR

Captor Fund Management launched on June 15 a new share class of its fund Dahlia Green Bond.

Impact Report 2020

Idag publicerar Captor årets gröna obligationsrapport, Impact Report, för fonden Captor Dahlia Green Bond. En genomgång av fondens positiva effekter och arbete med omställningsbolag

Grön obligationsrapport 2019

Årligen publicerar Captor en grön obligationsrapport med vilka obligationer vi har i portföljen och därmed vilka projekt vi finansierar.

Captor firar framgångsrik treåring

Idag firar vi att det är tre år sedan vi startade Captors långräntefond Captor Iris Bond.

Månadsrapporter februari

Läs månadsrapporterna för Captors fonder februari 2020

Månadsrapporter januari

Läs månadsrapporterna för Captors fonder januari 2020

Allokering för orostider

I oros- (och influensa) tider kan det vara klokt att se över risken i portföljen en extra gång för att minska de negativa effekterna av en vikande marknad.