Artiklar

Målstyrd förvaltning del 1

Första delen i Captors kommande artikelserie om målstyrd förvaltning.

Relativ portföljteori

Denna artikel har för avsikt att visa hur man kan använda gamla beprövade metoder tillsammans med några enklare perspektivbyten i syfte att bättre förstå sin portfölj och de överväganden man som förvaltare står inför.