Artiklar

Vart är vi på väg?

Vikten att lägga fokus på att välja rätt indexering samt att utvärdera om uppdragstagaren gjort ett bra jobb

Carry & Roll Down

En introduktion till hur man kan skapa avkastning i ränteförvaltning även i en lågräntemiljö.

Målstyrd förvaltning del 2

Andra delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Målstyrd förvaltning del 1

Första delen i Captors kommande artikelserie om målstyrd förvaltning.

Relativ portföljteori

Denna artikel har för avsikt att visa hur man kan använda gamla beprövade metoder tillsammans med några enklare perspektivbyten i syfte att bättre förstå sin portfölj och de överväganden man som förvaltare står inför.