Artiklar

Gröna obligationer Förvaltning med mervärde

I denna artikel går vi igenom hur ni kan vara med och bidra till en bättre värld och samtidigt erhålla en god riskjusterad avkastning i räntemarknaden.

Kundreferens

Vi har träffat VD Marie Hagstedt på VFF Pension för att höra hennes perspektiv angående samarbetet med Captor.

Captors valutaförvaltning

I den här artikeln beskrivs i korthet Captors metoder och tillvägagångssätt för valutaförvaltning.

Målstyrd förvaltning del 4

Fjärde delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Målstyrd förvaltning del 3

Tredje delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Vart är vi på väg?

Vikten att lägga fokus på att välja rätt indexering samt att utvärdera om uppdragstagaren gjort ett bra jobb

Carry & Roll Down

En introduktion till hur man kan skapa avkastning i ränteförvaltning även i en lågräntemiljö.

Målstyrd förvaltning del 2

Andra delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Målstyrd förvaltning del 1

Första delen i Captors kommande artikelserie om målstyrd förvaltning.