Artiklar

Aster Global Credit – en bättre Global Kreditfond

Captor lanserar nu Aster Global Credit Fond som är en unik strategi med syfte att diversifiera kreditrisken i en obligationsportfölj utan FX risk och med ränterisken koncentrerad till svenska räntor. Målet är att skapa den mest effektiva och likvida Företagsobligationsfonden på marknaden för en svensk investerare.

Fokusera på omställning i gröna obligationer

Captors hållbarhetsexpert ger sin syn på varför en investering i gröna obligationer gör skillnad

Öka din aktieallokering med Årets Räntefond

Iris har genom sin långa duration en högre exponering mot ränteriskpremien än traditionella räntefonder. Ränteriskpremien är den premie en investerare kräver för…

Skattning av aktie- och räntebeta i företagsobligationer

I denna artikel tar vi fram en modell för skattning av aktiebeta som förklaring till spreadrisk i företagsobligationer baserat på likvida börshandlade amerikanska ETF’er.

Portföljkonstruktion med Captor Iris Bond

Vid portföljkonstruktion är det viktigt att skilja mellan diversifiering och beta. Diversifiering erhålls genom att blanda tillgångar som drivs av distinkt åtskilda riskfaktorer…

Hållbara investeringar – Så ska du tänka under hösten 2020

Funderar du på att utöka din portfölj med fler hållbara fonder, men är osäker på vad du behöver tänka på?

Fyra saker man inte bör missa när man förvaltar gröna obligationer

I den här artikeln undersöker vi sektor- och ratingfördelningen mellan ett brett index av företagsobligationer och den del av marknaden som består av gröna företagsobligationer

Kundreferens AI Pension

Vi träffar Maritha Lindberg, VD på AI Pension för att höra om hennes perspektiv på samarbetet med Captor.

Behovet av ökad diversifiering

Den svenska marknaden för gröna obligationer fortsätter att växa. Vi har haft möjligheten att se flera svenska emittenter vara banbrytare för nya delar av marknaden