Artiklar

Hållbara investeringar – Så ska du tänka under hösten 2020

Funderar du på att utöka din portfölj med fler hållbara fonder, men är osäker på vad du behöver tänka på?

Fyra saker man inte bör missa när man förvaltar gröna obligationer

I den här artikeln undersöker vi sektor- och ratingfördelningen mellan ett brett index av företagsobligationer och den del av marknaden som består av gröna företagsobligationer

Kundreferens AI Pension

Vi träffar Maritha Lindberg, VD på AI Pension för att höra om hennes perspektiv på samarbetet med Captor.

Behovet av ökad diversifiering

Den svenska marknaden för gröna obligationer fortsätter att växa. Vi har haft möjligheten att se flera svenska emittenter vara banbrytare för nya delar av marknaden

Gröna obligationer Förvaltning med mervärde

I denna artikel går vi igenom hur ni kan vara med och bidra till en bättre värld och samtidigt erhålla en god riskjusterad avkastning i räntemarknaden.

Kundreferens

Vi har träffat VD Marie Hagstedt på VFF Pension för att höra hennes perspektiv angående samarbetet med Captor.

Captors valutaförvaltning

I den här artikeln beskrivs i korthet Captors metoder och tillvägagångssätt för valutaförvaltning.

Målstyrd förvaltning del 4

Fjärde delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Målstyrd förvaltning del 3

Tredje delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.