Artiklar

Hållbarhet med oklara spelregler

IEA:s senaste rapport (World energy outlook 2021) tas tydliga riktlinjer och signaler från makthavare upp som en nödvändig del för att nå Parisavtalet. Särskilt viktigt är det med innovation och teknologi inom så kallade ”hard-to-abate sectors”,…

Aster Global Credit – en bättre Global Kreditfond

På Captor försöker vi alltid att skapa investeringslösningar som är bättre och nyskapande. Under 2020 blev det tydligt att såväl prisrisken som likviditetsrisken i den svenska företagsobligationsmarknaden var felprissatta…

Fokusera på omställning i gröna obligationer

Captors hållbarhetsexpert ger sin syn på varför en investering i gröna obligationer gör skillnad

Öka din aktieallokering med Årets Räntefond

Iris har genom sin långa duration en högre exponering mot ränteriskpremien än traditionella räntefonder. Ränteriskpremien är den premie en investerare kräver för…

Skattning av aktie- och räntebeta i företagsobligationer

I denna artikel tar vi fram en modell för skattning av aktiebeta som förklaring till spreadrisk i företagsobligationer baserat på likvida börshandlade amerikanska ETF’er.

Portföljkonstruktion med Captor Iris Bond

Vid portföljkonstruktion är det viktigt att skilja mellan diversifiering och beta. Diversifiering erhålls genom att blanda tillgångar som drivs av distinkt åtskilda riskfaktorer…

Hållbara investeringar – Så ska du tänka under hösten 2020

Funderar du på att utöka din portfölj med fler hållbara fonder, men är osäker på vad du behöver tänka på?

Fyra saker man inte bör missa när man förvaltar gröna obligationer

I den här artikeln undersöker vi sektor- och ratingfördelningen mellan ett brett index av företagsobligationer och den del av marknaden som består av gröna företagsobligationer

Kundreferens AI Pension

Vi träffar Maritha Lindberg, VD på AI Pension för att höra om hennes perspektiv på samarbetet med Captor.