Artiklar

Kundreferens AI Pension

Vi träffar Maritha Lindberg, VD på AI Pension för att höra om hennes perspektiv på samarbetet med Captor.

Captor Iris Bond mot swapkurvan

Videoklippet visar hur värdet i fonden Captor Iris Bond utvecklats över tid och hur svenska swapräntor rört sig under samma period. Med klippet vill vi förmedla…

Behovet av ökad diversifiering

Den svenska marknaden för gröna obligationer fortsätter att växa. Vi har haft möjligheten att se flera svenska emittenter vara banbrytare för nya delar av marknaden

Gröna obligationer Förvaltning med mervärde

I denna artikel går vi igenom hur ni kan vara med och bidra till en bättre värld och samtidigt erhålla en god riskjusterad avkastning i räntemarknaden.

Kundreferens

Vi har träffat VD Marie Hagstedt på VFF Pension för att höra hennes perspektiv angående samarbetet med Captor.

Captors valutaförvaltning

I den här artikeln beskrivs i korthet Captors metoder och tillvägagångssätt för valutaförvaltning.

Målstyrd förvaltning del 4

Fjärde delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Målstyrd förvaltning del 3

Tredje delen i Captors artikelserie om målstyrd förvaltning.

Vart är vi på väg?

Vikten att lägga fokus på att välja rätt indexering samt att utvärdera om uppdragstagaren gjort ett bra jobb