Captors prisbelönta räntefond Captor Iris Bond nu valbar på Pensionsmyndigheten!

Vi är väldigt stolta och glada att Captors prisbelönta räntefond Captor Iris Bond nu är valbar på Pensionsmyndigheten. Fonden som är en aktivt förvaltad räntefond och artikel 8 enligt Disclosureförordningen, har som mål är att ge god riskjusterad avkastning. Fonden har mycket hög kreditkvalité och investerar endast i AAA-obligationer. Fonden vann Årets Räntefond år 2019 samt 2020, ett pris som utses årligen av fondmarknaden.se.

Fonden passar äldre som närmar sig pension. Dess långa ränteduration kan bidra till att balansera en portfölj med stor aktieandel. En ökad allokering till Captor Iris Bond stabiliserar förväntade utbetalningar.

Du hittar fonden på Pensionsmyndighetens hemsida här https://www.pensionsmyndigheten.se/service/fondtorg/fond/180927