Captor Scilla Norden fyller 1 år!

För ett år sedan lanserade Captor sin andra fond Captor Scilla Norden, en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de nordiska börserna. Och precis som sin storebror Captor Iris Ränta, som firade ett år i maj, får Scilla Norden fira sin födelsedag med ett strålande resultat.

Fonden lägger särskild vikt på metoder för att reducera fondens volatilitet och för att generera en stabil risknivå över tid. Fonden har levererat en avkastning på 8,96 % sedan start, vilket kan jämföras med ett Norden index på cirka 1,65 %. Under den värsta månaden föll fondens jämförelseindex med – 7,20 % i jämförelse med Scilla Norden som endast föll – 5,20 %. Vilket tyder på att förvaltningsstrategin fungerar som planerat.

 

 


Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Investment Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Norden. Syftet är att ge en allmän information om Captor Investment Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan båda öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås.