Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Captor lanserar ny aktiefond

Idag lanserar Captor sin andra aktiefond, Captor Scilla Global Equity. Fonden är en aktivt förvaltad fond om placerar i aktier på de globala börserna. Fonden bygger på Captors förvaltningsstrategi Scilla.

Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den globala marknaden i genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Captor Scilla Global Equity screenas för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner. Vidare investerar inte fonden i bolag där mer än 5% av omsättningen kommer från fossila bränslen.

För snart ett och ett halvt år sedan lanserade Captor sin första fond baserad på strategin, Captor Scilla Nordic Equity, som placerar i aktier på de nordiska börserna. Fonden avkastade 3.05% under 2018, vilket kan jämföras med Norden Index på -3.42%.

”Vi såg ett stort intresse bland investerare för Captor Scilla Nordic Equity. Därför är vi glada att kunna erbjuda kunderna ett globalt alternativ med samma förvaltningsstrategi”

säger Anders Bruzelius, VD på Captor Fund Management.