Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Ny räntefond öppnar marknaden för målstyrd förvaltning

I början på sommaren lanserade Captor fonden Iris Ränta som den första av fler kommande fonder från Captor Fund Management. Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond i svenska kronor med en längre duration på omkring 11 år. Förvaltningsmålet är att realisera maximalt av riskpremien som ligger bortom horisonten för traditionella obligationsfonder. ”Syftet med fonden är att erbjuda ett välbetänkt alternativ för institutionella förvaltare med långsiktiga mål. Utbudet av produkter som är framtagna med just den typen av investeringsgrupp är tyvärr begränsad idag” säger Anders Bruzelius, VD på Captor Fund Management. Kapitalet investeras i säkerställda bostadsobligationer samt obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer. Det förvaltade kapitalet uppgår just nu till omkring 1 miljard kronor. ”Vi är nöjda över att kunna expandera Captors utbud till att omfatta fonder som ett komplement till vår förvaltning. Vi ser en stor potential i fonden för investerare som har en längre placeringshorisont. Lanseringen av fonden gör Captors framgångsrika förvaltningsfilosofi med målstyrd förvaltning tillgänglig för fler investerare” säger Fredrik Edlund VD på Captor Investment Management.