Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Captor Iris Ränta firar ett framgångsrikt år!

 

För ett år sedan lanserade Captor sin första räntefond Captor Iris Ränta. En aktivt förvaltad obligationsfond utvecklad med syftet att skapa positiv avkastning i en miljö med dämpad ränteutveckling. Som förväntat har förvaltningsmetodiken visat sig vara effektiv och fonden har haft en avkastning på 2,51 % efter avgift och ligger nu etta i sin klass på Morningstar, hela 1,1 % bättre än 2:an. Utöver detta står Captor Iris Ränta på sin födelsedag i all time high!

”Det här är resultatet av en robust och effektiv förvaltningsmetod. Det är extra kul att få fira Captor Iris Räntas födelsedag med som väntat ett fantastiskt resultat. Trots en lågräntemiljö kan vi bevisa att det går att skapa avkastning i en ränteförvaltning. Räntor motsvarande fondens duration är i princip oförändrade kring 1 % medan fonden avkastat närmare 3 %.” säger Daniel Karlgren, förvaltare för Captor Iris Ränta.

 

Grafen är baserad på de fem högst avkastande fondförvaltarna i klassen långräntefonder från Morningstar.