Captor Iris Ränta firar ett framgångsrikt år!

 

För ett år sedan lanserade Captor sin första räntefond Captor Iris Ränta. En aktivt förvaltad obligationsfond utvecklad med syftet att skapa positiv avkastning i en miljö med dämpad ränteutveckling. Som förväntat har förvaltningsmetodiken visat sig vara effektiv och fonden har haft en avkastning på 2,51 % efter avgift och ligger nu etta i sin klass på Morningstar, hela 1,1 % bättre än 2:an. Utöver detta står Captor Iris Ränta på sin födelsedag i all time high!

”Det här är resultatet av en robust och effektiv förvaltningsmetod. Det är extra kul att få fira Captor Iris Räntas födelsedag med som väntat ett fantastiskt resultat. Trots en lågräntemiljö kan vi bevisa att det går att skapa avkastning i en ränteförvaltning. Räntor motsvarande fondens duration är i princip oförändrade kring 1 % medan fonden avkastat närmare 3 %.” säger Daniel Karlgren, förvaltare för Captor Iris Ränta.

 

Grafen är baserad på de fem högst avkastande fondförvaltarna i klassen långräntefonder från Morningstar.

 


Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Investment Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Norden. Syftet är att ge en allmän information om Captor Investment Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan båda öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås.