Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Captor har skrivit under PRI

Captor har under 2018 påbörjat ett omfattande hållbarhetsarbete. Som ett steg i detta har vi skrivit under FN-stödda initiativet PRI (Principles for responsible investment). PRI är ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar.

“Att skriva under PRI är ett steg i att höja vår ambitionsnivå inom området för ansvarsfulla investeringar”

Fredrik Edlund, VD på Captor Investment Management.

Genom att skriva under PRI åtar vi oss att följa de 6 uppsatta principerna:

1. Vi ska beakta ESG faktorer i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
2. Vi ska vara aktiva ägare och implementera ESG faktorer i våra riktlinjer och arbete
3. Vi ska verka för större öppenhet gällande ESG frågor i de företag vi placerar i
4. Vi ska arbeta och främja att dessa principer följs i finansbranschen
5. Vi ska samarbeta för att effektivisera implementeringen av principerna
6. Vi ska rapportera om våra aktiviteter och framsteg gällande vårt arbete med att följa principerna

“Det är redan konstaterat att världen står inför många utmaningar, att skriva under PRI och förhålla sig till vad det står för är ett sätt att ta ansvar. Vi vill visa att Captor Fund Management vill vara med och bidra till en hållbar utveckling”

Anders Bruzelius, VD på Captor Fund Management.