Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Captor firar framgångsrik tvååring 

Captors fond Captor Iris Bond firar sin tvåårsdag och vi kan konstatera att förvaltningsstrategin fortsätter att leverera. Strategin innebär att fonden söker maximal avkastning på svensk räntekurva utifrån en väldefinierad modellportfölj. Sedan start (29 maj 2017) har fondens årsavkastning varit 4,57% vilket kan jämföras med statsobligationer på 2,29% och bostadsobligationer på 0,86%. Fonden ligger på första plats i sin kategori ”Räntor, SEK långa obligationer” på Fondkollen och i kategorin ”Räntefonder – långa” på Morningstar.