Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Captor lanserar grön obligationsfond

Idag lanserar Captor Fund Management en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i gröna obligationer. Förvaltningsstrategin baseras på ett grönt obligationsmandat som Captor har haft för en kund sedan 2016.

”Vi har mötts av ett stort intresse för vår diskretionära gröna obligationsförvaltning. Genom att starta en fond som bygger på samma förvaltningsstrategi vill vi göra insteget för nya kunder så litet som möjligt” menar Daniel Karlgren, förvaltare Captor Dahlia Green Bond.

Fonden placerar huvudsakligen i gröna obligationer men också i obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med olika hållbarhetsteman som social bonds och sustainability bonds. Fonden genomgår även en screening för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner.

Det som särskiljer fonden från andra gröna obligationsfonder är att Captor Dahlia Green Bond aktivt använder derivat för att optimera kredit-, valuta- och räntekomponenten.

”Syftet med förvaltningsmetoden är att genom effektiv förvaltning ligga rätt på ränte- och kreditkurvan och på så sätt skapa en systematisk avkastning som även är grön och hållbar.” säger Cecilia Dahlstedt Myrgård, förvaltare Captor Dahlia Green Bond.

Captor Dahlia Green Bond är Captors tredje fond och överensstämmer med Captors grundläggande filosofi om att framgångsrik förvaltning bygger på tydligt definierade mål. Fonden är utformad för institutionella investerare som är intresserade av hållbar förvaltning och som samtidigt har ett avkastningskrav på sig.

.