Captor blir medlem i Swesif – Sveriges Forum för Hållbara Investeringar

På Captor strävar vi efter att upprätthålla ett långsiktigt arbete med ansvarsfulla investeringar. Som ett steg i arbetet har vi nu blivit medlemmar i Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar.

Swesif:s syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. De långsiktiga målsättningarna innebär bland annat: Att vara ett nätverk och en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter, bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige, vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU samt bidra till den allmänna debatten om hållbara investeringar.

”Det här är en fantastiskt möjlighet för oss att fortsätta utvecklas inom området för hållbara investeringar. Som medlemmar i Swesif kan vi delta i olika seminarier, ha ett kunskapsutbyte samt vara med och påverka hållbarhetsarbetet på den svenska marknaden.” säger Sanna Petersson, Hållbarhetsansvarig på Captor.