Bolagsinformation


Captor Fund Management

 

Captor Fund Management AB grundades 2016. Bolaget är helägt av Captor AB och har sedan april 2017 tillstånd att bedriva fondverksamhet med både specialfonder (AIF) och UCITS fonder. Bolagets organisationsnummer är 559051-3189. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Sedan december 2019 har bolaget dessutom erhållit utökade tillstånd avseende:

– diskretionär förvaltning av investeringsportföljer,
– förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar,
– ta emot medel med redovisningsskyldighet,
– ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument och
– lämna investeringsråd

 

Styrelsen i fondbolaget

 

Anders Råge

Läs mer om Anders

Styrelseordförande

Lars Lövgren

Läs mer om Lars Lövgren

Styrelseledamot

Sten Schröder

Läs mer om Sten

StyrelseledamotKontaktuppgifter