Captor lanserar Aster Global Credit Short-Term – globala företagskrediter i SEK

Fonden är en systerfond till Aster Global Credit, en UCITS fond med daglig likviditet. Tillsammans erbjuder Asterfonderna Investment Grade kreditrisk, utan onödiga FX hedge-kostnader med eller utan ränterisk.

Aster Global Credit Short-Term kommer att ha en ränterisk kortare än 12 månader och ska ses som ett alternativ till de vanliga traditionella korta företagsobligationsfonderna i Sverige.  Med bättre likviditet och diversifiering till europeiska och amerikanska emittenter. Totalt rör det sig om ca 200 namn från Europa och Nordamerika.

Fredrik Edlund – VD och grundare på Captor:

”Vi är otroligt glada att komma igång med fonden i dessa oroliga tider. Vi tror spararna i Sverige kommer att vilja diversifiera kreditrisker på samma sätt som man under 20 år valt att diversifiera aktieportföljer från svenska aktier till globala fonder.  Asterfonderna gör detta på ett mer effektivt och transparent sätt än traditionella kreditfonder som måste valutahedgas och där även ränterisken uppstår i ex. USD och EUR. En ytterligare bonus är ju att med totalt ca 200 namn i portföljen – till skillnad från andra fonder med >2000 namn – så vet vi hela tiden vilka bolagen är och vi kan säkerställa att vi de uppfyller ESG kraven i portföljen. Fonden klassificeras som Artikel 8 enligt Disclosureförordningen”

Tack vare sin konstruktion med kreditderivat, räntederivat och AAA bostadsobligationer som samtliga utgör de mest likvida marknaderna så är likviditetsrisken i Asterfonderna minimal och daglig handel kommer att kunna upprätthållas.   

Fredrik Edlund fortsätter “Efter sista tidens dramatik på marknaderna så har förväntad avkastning på fonden ökat rejält. Kreditspreadar har gått från ca 50 bps – mer än 100 bps och förväntningarna på Riksbanken har gått från 0 till över 3%. Dessutom så avkastar även AAA bostäder ytterligare 40 bps vilket gör att fondens avkastning på 12 månaders sikt (i en oförändrad marknad), kan förväntas bli ca 5%.”

Läs mer om fonden här