Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet


Captor Iris Bond utsedd till Årets Räntefond 2019

Utmärkelsen Årets Fonder 2019 utses bland de 1800 fonder som finns på Fondmarknaden.se:s plattform och tilldelas de bästa fonderna inom 10 kategorier, samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling.

Fondmarknadens.se:s motivering lyder:

Många räntefonder har under året presterat fina resultat där främst nordiska företagsobligationer levererat goda avkastningssiffror. Med likviditets- och kreditrisker så har vi dock i år valt en fond som kan uppvisa motsvarande avkastning men med en alternativ inriktning. Årets vinnare är en aktivt förvaltat obligationsfond som främst investerar i räntederivat med positioner i svenska räntor och bostadsobligationer.

”2019 har varit ett intressant år, det har varit fantastiskt kul att generera en så hög årsavkastning som 5,5% med bara AAA krediter. Det är också glädjande att vi uppmärksammas i en kategori som traditionellt domineras av kreditfonder.” säger förvaltningschef Daniel Karlgren

Läs Fondmarknadens pressmeddelande här