Med all fokus på pågående pandemi så är tillgången till grundläggande vård världen över kanske viktigare än någonsin.

“Även under pandemin kommer kvinnor föda barn och patienter med hiv och tuberkulos kommer behöva sin behandling. Att säkerställa tillgång till sjukvård för annat än covid-19 är avgörande, såväl i våra projekt som i sjukvården i stort.”


Captor har därför i år valt att skänka årets julgåva till Läkare utan gränser.

Läkare utan gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs som mest. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.  

Läs mer om Läkare utan gränser och deras arbete här

God jul önskar vi på Captor