Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet


1 år med Captor Dahlia Green Bond

För ett år sedan lanserades fonden Captor Dahlia Green Bond, en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i gröna obligationer samt obligationer med olika hållbarhetsteman som sociala- och hållbara obligationer. Förvaltningsstrategin baseras på ett grönt diskretionärt mandat som Captor haft för en kund sedan 2016. Sedan start (2 juli 2018) har fonden avkastat 2,8% vilket kan jämföras med kreditobligationer på 1,2% och stats- och bostadsobligationer på 1,9%.